CHIẾC NÓN KỲ DIỆU
Nhận quà tiền triệu - nhận deal siêu hời

Dịch vụ khách hàng

Chính sách đổi trả

Chính sách thành viên

Bảo mật thông tin

http://thenounproject.comThe Noun ProjectIcon TemplateRemindersStrokesTry to keep strokes at 4pxMinimum stroke weight is 2pxFor thicker strokes use even numbers: 6px, 8px etc.Remember to expand strokes before saving as an SVG SizeCannot be wider or taller than 100px (artboard size)Scale your icon to fill as much of the artboard as possibleUngroupIf your design has more than one shape, make sure to ungroupSave asSave as .SVG and make sure “Use Artboards” is checked100px.SVG

Thông tin doanh nghiệp

DETERMINANT © 2022

cs@detshirts.vn

Cho DETERMINANT biết thông tin nhận quà của quý khách hàng nhé!

Chúc mừng bạn đã nhận được !::coupon_text::!!!

Nhận quà ngay!

Giảm 10%
Giảm 20%
Giảm 30%
Voucher 300K
Voucher 500K
Voucher 1triệu
Gấu bông size siêu to
Gấu bông size vừa
Gấu bông size nhỏ
100% trúng quà

CHIẾC NÓN KỲ DIỆU